หากมีการปล่อยเช่าทรัพย์สิน เจ้าของทรัพย์สินต้องเป็นผู้เสียภาษีเว้นแต่จะมีการเขียนลงในสัญญาเช่า โดยนิติบุคคลที่ทำสัญญาเช่าทรัพย์สินจะต้องรับผิดในภาษีทรัพย์สินใด ๆ ที่ครบกำหนด

ภาษีโรงเรือนจะอยู่ที่ประมาณ 12.5% ของรายได้ประจำปีที่ได้รับหรือมูลค่าประเมินโดยหน่วยงานท้องถิ่น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (ดูตารางด้านล่าง)

นี่หมายความว่าถ้ารายได้ประกาศของเจ้าของต่ำกว่าที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคาดไว้ ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นสามารถปรับภาษีเนื่องจากใช้แผนภูมิที่แนบมาเป็นแนวทาง

เจ้าของครอบครอง ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นของบุคคลที่อาศัยอยู่ในที่ดินที่มีขนาดที่ดินน้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไม่มีค่าภาษีโรงเรือน หากทรัพย์สินมีขนาดใหญ่กว่า 400 ตารางเมตร อาจมีการคิดค่าบริการประมาณ 20 บาทต่อไร่โดยหน่วยงานท้องถิ่น
หากบ้านอยู่ในการครอบครองในนามบริษัทจำกัด บริษัทจะต้องเสียภาษีทรัพย์สินตามแผนภูมิที่แนบมา

หากมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์โดยไม่มีมูลค่าตามที่ประกาศไว้ ไม่มีการเรียกเก็บภาษีโรงเรือนสินใด ๆ หากทรัพย์สินมีเนื้อที่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หากทรัพย์สินมีเนื้อที่ใหญ่กว่า 400 ตารางเมตร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจเรียกเก็บภาษีประมาณ 20 บาทต่อไร่

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของทรัพย์สินเพื่อแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นทราบว่าสถานที่นี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือไม่ ภาษีโรงเรือนจะถูกเก็บเป็นรายปีโดยหน่วยงานท้องถิ่น และกำหนดก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณภาษีโรงเรือนจะแตกต่างกันตามสถานที่

ชั้นเดียว

50 – 150 SQM 6,000 – 7,500
151 – 250 SQM 7,500 – 9,000
251 – 350 SQM 9,000 – 12,000
351 – 450 SQM 12,000 – 15,000
451 – 500 SQM 15,000 – 18,000
501 – 600 SQM 18,000 – 22,500
601 – 700 SQM 22,500 – 25,500
Over 701 SQM 25,500 – 30,000

ชั้นเดียวพร้อมสระว่ายน้ำ

50 – 150 SQM 7,500 – 9,000
151 – 250 SQM 9,000 – 12,000
251 – 350 SQM 12,000 – 15,000
351 – 450 SQM 15,000 – 18,000
451 – 500 SQM 18,000 – 22,500
501 – 600 SQM 22,500 – 25,500
601 – 700 SQM 25,500 – 30,000
Over 701 SQM 30,000 – 37,500

สองชั้น

50 – 150 SQM 7,500 – 9,000
151 – 250 SQM 9,000 – 12,000
251 – 350 SQM 12,000 – 15,000
351 – 450 SQM 15,000 – 18,000
451 – 500 SQM 18,000 – 22,500
501 – 600 SQM 22,500 – 25,500
601 – 700 SQM 25,500 – 30,000
Over 701 SQM 30,000 – 37,500

สองชั้นพร้อมสระว่ายน้ำ

50 – 150 SQM 9,000 – 12,000
151 – 250 SQM 12,000 – 15,000
251 – 350 SQM 15,000 – 18,000
351 – 450 SQM 18,000 – 22,500
451 – 500 SQM 22,500 – 25,500
501 – 600 SQM 25,500 – 30,000
601 – 700 SQM 30,000 – 37,500
Over 701 SQM 37,500 – 45,000