บัญชี และการทำบัญชี

ธุรกิจจำนวนมากอาจไม่มีเวลา หรือทรัพยากรบุคคลที่จะรักษาและอัปเดตบัญชีได้อย่างสม่ำเสมอ

นี่เป็นบริการที่จำเป็นที่เราสามารถช่วยคุณได้

เราเริ่มจากจากตกลงในสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นเราจะตั้งค่าควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีของคุณจะมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย

บัญชีพื้นฐานและการบริการทำบัญชีของเราประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

 • ควบคุมบัญชี และแนะนำ
 • เดินเรื่องและชำระค่าภาษีครึ่งปีและสิ้นปี
 • สนับสนุนงบดุลประจำปี
 • จัดหาผู้สอบบัญชี
 • เป็นตัวแทนทำธุระที่สรรพากร
 • บันทึกทางบัญชี
 • ช่วยในเรื่องการจ่ายเงินประกันรายเดือนสำหรับพนักงาน
 • ช่วยในเรื่องการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แต่เราไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เราสามารถให้การจัดการบัญชีเพื่อแจ้งให้คุณทราบอยู่สม่ำเสมอในทุกการเคลื่อนไหว ดังนี้:
accounting-bookkeeping

 • กระแสเงินสด
 • การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การประนีประนอมกับธนาคาร
 • การจัดการประสิทธิภาพ
 • กิจกรรมของลูกค้า
 • ควบคุมเครดิต
 • หลักเกณฑ์ด้านงบประมาณ
No. Book Keeping & Accounting Fees
1. Accounting consultation and advice From 2,000
2. Half of the year and year end corporate tax declaration & submission
3. Support with annual balance sheet
4. Supply the certified auditor
5. Representation at the Revenue Department
6. Accounting Records
7. Assist with the payment of monthly national insurance for employees
8. Assist with the payment of personal income tax

 

No. Accounting & Auditing Fees
1. Non-operational business 10,000
2. Corporate Income less than 1 Million Baht per year 15,000
3. Corporate Income between 1-3 Million Baht per year 20,000
4. Corporate Income between 3-10 Million Baht per year 25,000
5. Corporate Income between 10-15 Million Baht per year 35,000
6. Corporate Income between 15-30 Million Baht per year 50,000
7. Corporate Income between 30-50 Million Baht per year 60,000
8. Corporate Income between 50-70 Million Baht per year 90,000
9. Corporate Income between 70-100 Million Baht per year 150,000
10. Corporate Income over 100 Million Baht per year 200,000
If you think it could be beneficial to arrange a FREE consultation to discuss your needs, simply contact us, email: [email protected] or call +66 (0) 81 846 9193