วีซ่าการศึกษาสำหรับประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกออกโดยโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศไทย วีซ่าการศึกษาอีกประเภทหนึ่งออกโดยโรงเรียนสอนภาษา

วีซ่าการศึกษาที่ออกโดยโรงเรียนสอนภาษาเป็นที่นิยมมากกับชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี แต่อายุน้อยกว่า 50 ปี, ไม่ได้แต่งงานกับคนไทย และไม่สามารถขอวีซ่าธุรกิจได้

โรงเรียนสอนภาษามักมี 2 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาไทยหรือเรียนภาษาอังกฤษ

มีข้อกำหนดด้านการเงินสำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษาสำหรับประเทศไทย แต่คุณต้องมีสัญญาเช่าอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยเจ้าของบ้าน

เมื่อโรงเรียนเตรียมเอกสารเรยบร้อยแล้ว คุณต้องออกจากประเทศไทยเพื่อขอรับวีซ่า ลาวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการยื่นขอวีซ่าการศึกษา ขั้นตอนนี้ปกติใช้เวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้สถานกงสุลไทยในต่างประเทศออกวีซ่าให้

เมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย คุณจะได้รับวีซ่า 3 เดือน หลังจากนั้นโรงเรียนจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการทุกๆ 3 เดือนเพื่อต่ออายุวีซ่าของคุณ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย

วีซ่าการศึกษาจะสามารถต่อได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น โยช่วยให้คุณอยู่ได้ถึง 1 ปี

หากคุณต้องการอยู่นานกว่านั้น คุณต้องลงเรียนหลักสูตรต่อไป ในการดำเนินการนี้โรงเรียนสอนภาษาต้องเตรียมเอกสารชุดใหม่ และอีกครั้งคุณจะต้องออกจากประเทศไทยเพื่อยื่นขอวีซ่าการศึกษาใหม่ในต่างประเทศ

หากคุณต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย ในขณะที่คุณถือวีซ่าการศึกษาอยู่ คุณต้องขอรับแสตมป์ re-entry จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศก่อนเดินทาง

กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสถานที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของวีซ่าทั้งหมดสำหรับประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นขอแนะนำให้ติดต่อสถานกงสุลหรือตัวแทนวีซ่าในประเทศก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193