ในการยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุ คุณต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป

คุณสามารถยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุได้จากประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว

ในการยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุจากประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณจำเป็นต้องติดต่อสถานกงสุลไทยในประเทศของคุณ วีซ่าชนิดนี้รู่จักกันในชื่อว่า วีซ่าประเภท Non-OA

ในการยื่อนขอวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย คุณจะได้รับวีซ่าระยะยาว 90 วัน non-O ก่อน สำหรับประเทศไทยจากสถานกงสุลไทยในประเทศของคุณก่อนที่จะเดินทาง

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวีซ่าเกษียณอายุสำหรับประเทศไทย

หากคุณไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุอะไร คุณสามารถนัดหมายกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสักแห่งในไทย แต่การดำเนินการอาจจะยุ่งยากและแพง

ข้อกำหนดต่อไปสำหรับวีซ่าเกษียณอายุของประเทศไทยคือ คุณต้องมี 800,000 บาท ในบัญชีธนาคารไทย ในประเทศไทย เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะยื่นคำร้อง หรือหลักฐานตามกฎหมายจากสถานทูตของคุณในกรุงเทพฯ ยืนยันว่าคุณมีรายได้เทียบเท่าหรือมากกว่า 65,000 บาทต่อเดือน

ตรวจคนเข้าเมืองของไทยจะยอมรับทั้งเงินฝากและรายได้

ข้อกำหนดต่อไปคือคุณต้องมีสัญญาเช่าอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยเจ้าของบ้าน

วีซ่าเกษียณอายุขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทยมีระยะเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น วีซ่าเกษียณอายุ 5 ปี ต้องมีหลักฐานทางการเงินที่แตกต่างกัน สำหรับวีซ่าเกษียณอายุ 5 ปี คุณต้องมีเงินในบัญชีธนาคารในประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท เป็นเวลา 1 ปี ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า และในช่วงเวลาที่คุณถือวีซ่าอยู่ คุณสามารถมีเงิน ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทในบัญชีธนาคารของคุณ

วีซ่าทั้งสองประเภทนี้คุณต้องรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน วีซ่าสำหรับการเกษียณอายุขั้นพื้นฐาน 1 ปีสามารถขยายเวลาได้ วีซ่าเกษียณอายุ 5 ปีคุณต้องรายงานตัวต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวเองปีละครั้ง เพื่อยืนยันว่าสถานะของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นเมื่อคุณมองไปที่ข้อกำหนดสำหรับวีซ่าทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในข้อกำหนดยกเว้นคุณต้องฝากเงินเพิ่มอีกและเป็นระยะเวลานานกว่าสำหรับวีซ่า 5 ปี

หากคุณต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย ในขณะที่คุณถือวีซ่าเกษียณอายุอยู่ คุณต้องขอรับแสตมป์ re-entry จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศก่อนเดินทาง มิเช่นนั้นวีซ่าของคุณจะถูกยกเลิกหลังจากที่คุณออกจากประเทศไทย นอกจากนี้คุณยังสามารถขอ แสตมป์ multiple entry เพื่อให้คุณสามารถเดินทางเข้าและออกนอกประเทศไทยได้อย่างเสรีตามที่คุณต้องการตลอดอายุวีซ่า

กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสถานที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของวีซ่าทั้งหมดสำหรับประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นขอแนะนำให้ติดต่อสถานกงสุลหรือตัวแทนวีซ่าในประเทศก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193