มี 2 วิธีในการขอวีซ่าธุรกิจสำหรับประเทศไทย คุณสามารถตั้ง บริษัท และจ้างพนักงานคนไทย หรือคุณสามารถเป็นลูกจ้างของ บริษัท ไทยได้

ผู้ยื่นขอวีซ่าธุรกิจทุกคนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปดังนี้

อย่างน้อยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

  1. ผ่านการตรวจสอบความผิดทางอาญาโดยตำรวจภูธรในกรุงเทพมหานคร หากคุณยื่นขอวีซ่าธุรกิจจากต่างประเทศ คุณจะต้องได้รับการอ้างอิงจากกรมอาชญากรรมที่ชัดเจนจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
  2. คำเชิญจากนายจ้างที่สนใจหรือจัดตั้ง บริษัท ไทย และลงทะเบียนพนักงานไทยกับสำนักงานประกันชีวิตในประเทศ
  3. คำบรรยายเกี่ยวกับงานของคุณ ไม่สามารถเขียนโดยคนไทย

หากคุณยื่นขอวีซ่าธุรกิจจากต่างประเทศหรือภายในประเทศไทย วีซ่าธุรกิจเบื้องต้นจะมีอายุ 3 เดือน ภายใน 3 เดือนนั้น คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

หลักฐาทางการเงินในการยื่นขอวีซ่าธุรกิจสำหรับประเทศไทยขึ้นอยู่กับอาชีพของคุณ บริษัท จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันรายเดือน และภาษีเงินเงินได้สำหรับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งค่าบริการรายเดือนและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี หากคุณกำลังจัดตั้ง บริษัท ของคุณเอง ขั้นตอนการเริ่มต้นอาจใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการลงทะเบียน บริษัท ลงทะเบียนพนักงานเพื่อรับประกันสังคมและภาษีเงินได้และขอจดทะเบียน VAT ของ บริษัท

วีซ่าธุรกิจสำหรับประเทศไทยมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น และจะต้องมีการต่ออายุโดยมีขั้นตอนเหมือนเดิมกับตอนยื่นครั้งแรก ทุกปีจากนั้นพร้อมทั้งใบอนุญาตทำงานด้วย

หลังจากที่ได้วีซ่าธุรกิจแล้ว คุณจะต้องรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ

หากคุณต้องการเดินทางออกจากประเทศไทย ในขณะที่คุณถือวีซ่าธุรกิจอยู่ คุณต้องขอรับแสตมป์ re-entry จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศก่อนเดินทาง

กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสถานที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของวีซ่าทั้งหมดสำหรับประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นขอแนะนำให้ติดต่อสถานกงสุลหรือตัวแทนวีซ่าในประเทศก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193