วีซ่าประเภทพำนักอาศัยในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ วีซ่าสามารถยื่นขอให้สมาชิกครอบครัวที่ประสงค์จะติดตามคู่สมรส หรือบิดามารดาของตน หรือผู้ปกครองสามารถใช้วีซ่าประเภทผู้ปกครองตามบุตรที่ถือวีซ่าการศึกษาที่ออกโดยโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

หลักฐานทางการเงินสำหรับวีซ่าพำนักสำหรับประเทศไทย คือคุณมีบัญชีเงินฝากไทยหรือ 400,000 บาทในบัญชีธนาคารไทยในประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือนก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือประกาศตามกฎหมายจากสถานทูตของคุณในกรุงเทพฯ ยืนยันว่าคุณมีรายได้เทียบเท่าหรือมากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน

ตรวจคนเข้าเมืองของไทยจะยอมรับทั้งเงินฝากและรายได้

ข้อกำหนดต่อไปคือคุณต้องมีสัญญาเช่าอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยเจ้าของบ้าน

วีซ่าพำนักอาศัยสำหรับประเทศไทยมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น และต้องต่ออายุทุกปีโดยทำตามขั้นตอนเดิมเหมือนตอนยื่นครั้งแรกทั้งหมด

หลังจากที่ได้วีซ่าพำนักอาศัยแล้ว คุณจะต้องรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ

หากคุณต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย ในขณะที่คุณถือวีซ่าพำนักอาศัยอยู่ คุณต้องขอรับแสตมป์ re-entry จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศก่อนเดินทาง

กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสถานที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของวีซ่าทั้งหมดสำหรับประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นขอแนะนำให้ติดต่อสถานกงสุลหรือตัวแทนวีซ่าในประเทศก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193