วีซ่าท่องเที่ยว 60 วัน อนุญาตให้คุณอยู่ในเมืองไทยได้ในฐานะนักท่องเที่ยว ในการขอวีซ่าประเภทนี้  คุณต้องไปติดต่อที่สถานกงสุลไทยในประเทศของคุณ

วีซ่านี้มีให้เพยงบางสัญชาติเท่านั้นขอแ นะนำให้ตรวจสอบกับสถานกงสุลไทย หรือตัวแทนขอวีซ่าเพื่อยืนยันจำนวนวันที่จะได้รับ หากคุณขอวีซ่าท่องเที่ยวก่อนที่จะวางแผนวันหยุด

เมื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว 60 วัน ต้องใช้เอกสารดังนี้ เอกสารเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า จำเป็นต้องใช้เอกสารบางอย่าง เอกสารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นอีกครั้งหนึ่งคุณควรตรวจสอบกับสถานกงสุลไทย หรือตัวแทนวีซ่าก่อน

เอกสาที่ต้องใช้:

หนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เข้าประเทศ

  • แบบฟอร์มการขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  • รูปถ่ายพาสปอร์ตล่าสุด
  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
  • หลักฐานทางการเงินหมายถึง คนละ 20,000 บาทหรือครอบครัวละ 40,000 บาท

อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193