ภาษีประจำของประเทศไทยอาจสามารถได้รับผลประโยชน์ เมื่อ ต.ม. ตรวจเช็คว่าใครมีสิทธิ์พักระยะยาวคุณอาจต้องพิสูจน์ว่าคุณมีรายได้จากต่างประเทศที่ช่วยให้คุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน นอกจากนี้คุณอาจต้องแสดงใบเสร็จรับเงินภาษีรายได้เมื่อคุณกลับประเทศของคุณ

คุณสมบัติ

1. ผู้สมัครต้องมีเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารไทย

2. ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนานกว่า 180 วัน

กระบวนการ

1. สมัครขอรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ณ สำนักงานสรรพากร

2. ส่งรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ

    • สเตทเม้นจากธนาคาร
    • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลานคุณสามารถเบิกคืนได้ หากพวกเขาได้รับการศึกษาในประเทศไทย เด็กแต่ละคนได้ 17,000 บาทต่อปี
    • ประกัน, ค่าใช้จ่ายธนาคาร, บิลโทรศัพท์ เป็นต้น

ภาษี

3. ภาษีคำนวณระหว่าง เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม
ระยะเวลายื่นคือ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และต้องชำระภายในเดือนมีนาคม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

รายได้ ภาษี
0 – 150,000 ศูนย์
150 – 300,000 5%
300 – 500,000 10%
500 – 750,000 15%
750 – 1 ล้านบาท 20%
1ล้านบาท – 2ล้านบาท 25%
2ล้านบาท – 4ล้านบาท 30%
มากกว่า 4ล้านบาท 35%
หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193