ในการขอวีซ่าแต่งงานสำหรับประเทศไทย สิ่งแรกคุณต้องแต่งานกับคนไทย

ถ้าคุณยื่นขอวีซ่าแต่งงานจากต่างประเทศ เมื่อคุณมาถึงประเทศไทย คุณจะต้องออกจากประเทศไทยทุกๆ 90 วันซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวีซ่ารัน

หากคุณไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณจำเป็นต้องใช้ทะเบียนสมรสตัวจริง ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตของคุณในกรุงเทพฯ และแปลเป็นภาษาไทยและได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

หลักฐานทางการเงินในการยื่นขอวีซ่าแต่งงานสำหรับประเทศไทยคือ คุณต้องมี 400,000 บาท ในบัญชีธนาคารไทยในประเทศไทย อย่างน้อย 2 เดือนก่อนยื่น หรือหลักฐานตามกฎหมายจากสถานทูตของคุณในกรุงเทพฯ ยืนยันว่าคุณมีรายได้เทียบเท่าหรือมากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน

ตรวจคนเข้าเมืองของไทยจะยอมรับทั้งเงินฝากและรายได้

ข้อกำหนดต่อไปคือคุณต้องมีสัญญาเช่าอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยเจ้าของบ้าน

วีซ่าแต่งงานสำหรับประเทศไทยมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น และต้องต่ออายุทุกปีโดยทำตามขั้นตอนเดิมเหมือนตอนยื่นครั้งแรกทั้งหมด

หลังจากที่ได้วีซ่าแต่งงานแล้ว คุณจะต้องรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ

หากคุณต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย ในขณะที่คุณถือวีซ่าแต่งงานอยู่ คุณต้องขอรับแสตมป์ re-entry จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศก่อนเดินทาง

กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสถานที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของวีซ่าทั้งหมดสำหรับประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นขอแนะนำให้ติดต่อสถานกงสุลหรือตัวแทนวีซ่าในประเทศก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193