หากคุณแต่งงานกับคนไทย หรือชาวต่างชาติในประเทศไทย การสมรสจะได้รับการยอมรับในประเทศที่พำนักของท่านเท่านั้น หากการสมรสได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมายไทย

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือการไปที่สถานทูตของคุณในกรุงเทพฯเพื่อขอรับการยืนยันสถานภาพการสมรสของคุณ โดยปกติสถานทูตของคุณจะกำหนดให้คุณต้องนัดหมายและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้

สิ่งต่อไปคือการแปลสำเนาพาสปอร์ตของคุณเป็นภาษาไทย เอาแค่หน้าแรกที่มีรูปและข้อมูลส่วนตัว และหนังสือยืนยันเสรีภาพในการแต่งงานที่ต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วย

เอกสารทั้งสองฉบับนี้จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพฯ การดำเนินการนี้ใช้เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หากหนึ่งในคู่สมรสเป็นคนไทย เขาต้องเตรียมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด

สุดท้าย คุณต้องการพยาน 2 คน ในการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอที่คุณเลือก

ในฐานะชาวต่างชาติ ในวันแต่งงานคุณจะได้รับใบทะเบียนสมรสที่เขียนด้วยภาษาไทย คุณควรได้รับการแปลและรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพฯ และต่อไปคุณควรรายงานการแต่งงานกับสถานทูตหรือสถานกงสุลในกรุงเทพฯ

ตรวจสอบรายการข้อกำหนดสำหรับทั้งสองฝ่ายที่จะแต่งงาน:

  1. สำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด(หน้าแรกเท่านั้น) พาสปอร์ตหน้าแรกของคุณจะต้องแปลเป็นภาษาไทย และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพฯ
  2. สำหรับคนไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  3. ใบยืนยันเสรีภาพในการแต่งงาน ต้องแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพฯ
  4. พยาน 2 คน

คุณควรรออย่างน้อย 4 ถึง 5 วันเพื่อทำรายการตรวจสอบ ขั้นตอนสุดท้ายในการแต่งงานในประเทศไทยคือการนัดหมายที่สำนักงานของรัฐบาลท้องถิ่นที่คุณเลือก

หากคุณต้องการทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปเช่นการแต่งงานบนชายหาดคุณจะต้องประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าการสมรสได้รับการยอมรับตามกฎหมาย

เพียงแค่มีพิธีแต่งงานแบบไทย ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมรส

กฎระเบียบว่าด้วยวิธีการสมรสในประเทศไทย อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสถานที่ ขอแนะนำให้ติดต่อสถานกงสุลไทยและหน่วยงานของรัฐในประเทศที่คุณต้องการลงทะเบียนแต่งงานก่อนที่จะยื่นคำร้องใดๆ

If you think it could be beneficial to arrange a FREE consultation to discuss your needs, simply contact us, email: [email protected] or call +66 (0) 81 846 9193