หนังสือมอบอำนาจโดยทั่วไปใช้ทางกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองคุณต่อบุคคลอื่น ให้อำนาจแก่บุคคลในการดำเนินการทางกฎหมายแทนคุณ หนังสือมอบอำนาจในประเทศไทยสามารถใช้ได้กับการทำรายการเฉพาะระยะสั้นที่บริษัทไม่สามารถจัดการได้

สำนักงานรัฐบาลไทยทุกแห่ง ต้องใช้เอกสารของตนเองเพื่อแต่งตั้งบุคคลและเพียงคนไทยเท่านั้นที่สามารถมอบอำนาจให้ได้ บุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นทนายความหรือทำงานทางกฎหมาย บุคคลเหล่านี้อาจเป็นเพื่อนสนิทหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้ การมอบอำนาจเพื่อโอนทรัพย์สิน, ยานพาหนะ และจัดการเรื่องพินัยกรรมหากคุณมีทรัพย์อยู่ในประเทศไทยและอาศัยอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น บริการนี้อาจมีประโยชน์ในวันข้างหน้า

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193