หากมีทีมหลักเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและบทสรุปของคุณได้ เราจะขยายการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ และทำงานได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจ่ายค่าบริการตามที่ตกลงไว้ก่อนเริ่มงานเท่านั้น

Parichat Martin

Managing Director; Parichat Martin

Kraiwit Prariyachadtrakul

Lawyer/Attorney; Kraiwit Prariyachadtrakul

Pinyo Nunkaew

Lawyer/Attorney; Pinyo Nunkaew

Secretary; Arm