หากคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยว แต่เป็นผู้อาศัยและถือ วีซ่า non-immigrant จำเป็นที่คุณต้องมีใบอนุญาตขับขี่ไทย หากคุณถือใบอนุญาตขับขี่จากประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณจะได้รับการยกเว้นจากการทำแบบทดสอบขับรถจริง เมื่อคุณยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ไทย

เอกสารต่อไปนี้จะต้องใช้ที่กรมขนส่งทางบก (พร้อมสำเนา):

  • พาสปอร์ต
  • ใบอนุญาตทำงาน (หากมี)
  • หนังสือรับรองที่อยู่
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่าย
  • ใบขับขี่เก่า
  • ค่าธรรมเนียม

การดำเนินการอาจจะใช้เวลานานพอสมควรขึ้นอยู่กับสำนักงานนั้นๆ แบบฟอร์มต้องกรอกเป็นภาษาไทย ดังนั้นคนที่ไม่สามารถพูดไทยได้ควรให้คนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ไปด้วย เพื่อช่วยในการสื่อสารและกรอกแบบฟอร์ม

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ สามารถติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยง่ายผ่านทางอีเมล์ contact us, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193