วีซ่า Non-Immigrant 90 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในเมืองไทยในฐานะ เกษียณ, การศึกษา, ธุรกิจ และ กาลงทุน วีซ่า Non-Immigrant 90 วัน มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออก

วีซ่า Non-Immigrant 90 วัน อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าแปลงวีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าธุรกิจ, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าเกษียณอายุ หรือวีซ่าการลงทุน เมื่อเข้าประเทศ

คุณควรให้มีเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการแปลงวีซ่าประเภท Non-Immigrant 90 วัน ไปเป็นวีซ่าระยะยาวหนึ่งปี เช่น วีซ่าเกษียณอายุ หรือวีซ่าแต่งงาน

วีซ่า Non-Immigrant 90 วันสำหรับประเทศไทยจะได้รับการรับรองจากสถานกงสุลไทยในประเทศของคุณที่ประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ แต่ไม่ว่าด้วยเหตุใดคุณไม่สามารถขอวีซ่าได้ก่อนที่จะเดินทาง สามารถยื่นขอวีซ่าแบบ 90 วันได้ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบางแห่งของไทย แต่ขั้นตอนนี้อาจยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการยื่นคำร้องในประเทศบ้านเกิดของคุณ

เอกสารเบื้องต้นในการขอวีซ่า non-immigrant 90 วัน มีดังต่อไปนี้

  1. คุณต้องได้รับใบรับรองการกวาดล้างความผิดทางอาญาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
  2. ถือหนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
  3. หลักฐานทางการเงินทุน
  4. การยืนยันความตั้งใจและวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า non-immigrant 90 วัน

หากคุณต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย ในขณะที่คุณถือวีซ่า non-immigrant 90 วัน คุณต้องขอรับ re-entry แสตมป์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยก่อนเดินทาง มิฉะนั้นวีซ่าของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อเดินทางออกจากประเทศไทย

กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสถานที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของวีซ่าทั้งหมดสำหรับประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นขอแนะนำให้ติดต่อสถานกงสุลหรือตัวแทนวีซ่าในประเทศก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193