เปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย

มีบัญชีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันที่สามารถรองรับชาวต่างชาติในไทย:

  • บัญชีฝากออมทรัพย์เงินบาท
  • บัญชีกระแสรายวัน
  • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
  • บัญชีเงินฝากธุระกิจ

บัญชีฝากออมทรัพย์เงินบาท

บัญชีที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือบัญชีฝากออมทรัพย์ ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศอาจจะสามารถเปิดบัญชีได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน แต่จะต้องมีพาสปอร์ตในการอ้างอิงรวมทั้งหนังสือแสดงที่อยู่จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี มีดังต่อไปนี้ (บางกรณีขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร):

  • พาสปอร์ต
  • หนังสืออนุญาตทำงานหากมี
  • วีซ่า
  • หนังสือรับรองที่อยู่

ในการเปิดบัญชีเงินบาท คุณอาจจะต้องเปิดบัญชีในวงเงินอย่างน้อย 500 บาท

เจ้าของบัญชีจะต้องขอรับ บัตร ATM เพื่อใช้ในการถอนหรือฝากเงินโดยทำได้ผ่านตู้ ไม่ต้องเข้าไปที่ธนาคารก็ได้ เจ้าของบัญชีอาจจะต้องขอบัตรเคดิต โดยปกติบัตรเครดิตจะออกให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง. เอกสารการขอวีซ่าที่เหมาะสมและประวัติพร้อมหลักฐานการได้รับรายได้

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีนี้อาจมีความซับซ้อนมากขึ้นในการเปิดเป็นสมุดออกเช็ค จะต้องใช้พาสปอร์ต และจะเปิดบัญชีนี้ไม่ได้เลยหากไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวนเงินขึ้นต่ำในการเปิดบัญชีอาจเยอะขึ้น

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

นี่เป็นบัญชีธนาคารที่ปกติแล้วเปิดให้ในกลุ่มสกุลเงินค่ามาก

จะต้องใช้พาสปอร์ตในการเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ และอาจมีการเรียกดูเอกสารอื่นๆ อย่างเช่น หนังสือแนะนำจากสถานทูต, นายจ้าง, ธนาคารต่างประเทศ, สลิปการจ่าย, เอกสารการกู้เงิน หรือใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารประเทศบ้านเกิดของบุคคลนั้น

บัญชีเงินฝากธุรกิจ

ในการเปิดบัญชีเงินฝากธุรกิจในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย แม้ว่าอาจจะเป็นขั้นตอนง่ายๆ แต่ขอแนะนำให้คุณได้ขอคำแนะนำด้านกฏหมายก่อนที่จะไปที่ธนาคาร เนื่องจากเอกสารอาจมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่าน ฟรี ได้ สามารถติดต่อเข้ามารับการปรึกษาฟรีเกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือ โทร +66 (0) 81 846 9193