การเขียนสัญญาเช่า

lease-agreementsในฐานะชาวต่างชาติ คุณไม่สามารถครอบครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ได้ วิธีการส่วนใหญ่ที่ชาวต่างชาติทำได้คือการเช่า ในฐานะชาวต่างชาติคุณสามารถได้รับสิทธิ์ในการใช้ที่ดินและลงทะเบียนสิทธิ์การเช่านานสูงสุด 30 ปี ดำเนินการที่กรมที่ดิน

ในขณะที่เงื่อนไขของสัญญาเช่าทุกฉบับจะแตกต่างกัน มีข้อตกลงพื้นฐานบางข้อรวมถึงข้อตกลงในสัญญาเช่าทั้งหมด บทบัญญัติเหล่าตอบคำถามที่ว่า ใคร, ที่ไหน, เมื่อไหร่, อะไรและอย่างไร สัญญาเช่าหลายฉบับในประเทศไทยมักเขียนเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาที่ผู้เช่าต้องการ

1. สัญญาระหว่าง “ใคร”
สัญญาเช่าทุกฉบับต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการเช่าระหว่างใคร ในกรณีที่มีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่านี้จะเป็นสัญญาเช่าระหว่างเจ้าของ หรือ ตัวแทนขาย/เช่าบ้าน และผู้เช่า.

2. สถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์อยู่ “ที่ไหน”
คุณต้องใส่ชื่อโครงการบ้านด้วยหากอยู่ในโครงการบ้านอย่างเช่น “บ้านไทยเอสเตท” หรือ “โอเชี่ยนวิว” และจะต้องใส่ที่อยู่เต็มอย่างเช่นบ้านเลขที่ ชื่อถนน อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์

3. เริ่มใช้สัญญา “เมื่อไหร่”
คุณจะต้องลงวันที่ให้แน่นอน (วันเดือนและปี) สัญญาเช่าจะเริ่มต้นและสิ้นสุดใน (วันเดือนและปี) ที่เขียนลงนั้น แม้ว่าสัญญาเช่าจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปี แต่อย่าเขียนว่า “สัญญาเช่านี้มีระยะเวลาหนึ่งปี” อาจทำให้เกิดคสามสับสนและขัดแย้งกันได้ถ้าระยะเวลาที่เช่าจริงไม่ถึงปีพอดี
สัญญาเช่าที่นานกว่า 3 ปี สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะปกป้องผลประโยชน์ของคุณต่อไปได้
ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ คุณสามารถสร้างบ้านบนที่ดินได้หากสัญญาเช่ามีการอนุญาต ต้องใช้ใบอนุญาตก่อสร้างและภายหลังคุณจะเป็นเจ้าของอาคารในชื่อของคุณ

สิ่งสำคัญ, สัญญา 3 ปี หรือนานกว่านั้นมีผลบังคับใช้แม้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้ให้เช่าซื้อหรือในกรณีที่มีการขายที่ดินไป
การต่อสัญญาเช่าในประเทศไทยไม่ใช่สิทธิ์โดยอัตโนมัติทุกฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสัญญาเช่าเก่าสิ้นสุด

4. ผู้เช่าต้องจ่าย “อะไร”
จำนวนเต็มของค่าเช่าในแต่ละเดือนของสัญญาเช่าจากในระยะเวลาการทำสัญญา โดยจำนวนเงินที่ครบถ้วนทุกเดือนจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญา

5. สัญญากลายมาเป็นข้อผูกมัดได้ “อย่างไร่”
ถ้าสัญญาเช่าไม่ได้ลงนามและลงวันที่ก็ไม่มีค่าอะไร ลายเซ็นรับรองว่าเจ้าของและผู้เช่ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเช่า เจ้าของหรือผู้ให้เช่าบ้านและผู้เช่าจะต้องเซ็นชื่อและวันที่ให้เช่า และต้องมีลายเซ็นพยานด้วย 2 คน

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ contact us, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193