ในประเทศไทยมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด่านล่างคุณจะเห็นลิงค์พาคุณไปยังหน้าวีซ่าต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมข้อมูลรายละเอียด
หากคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับวีซ่าระยะยาวสำหรับประเทศไทย กรุณาติต่อเราโดย อีเมล์: david@legalserviceshuahin.com หรือโทร +66 (0) 81 846 9193
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่าท่องเที่ยว 60 วัน

นี่เป็นวีซ่า 60 วัน วีซ่าชนิดนี้สามารถต่ออายุได้อีกถึง 30 วัน
คลิกที่นี่สำหรับขู้มูลเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยว 60 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่า Non-Immigrant 90 วัน

วีซ่าชนิดนี้ปกติแล้วมีอายุ 1 ปี เพียงแค่ทุกๆ 90 วันวันจะต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า non-immigrant 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่าแต่งงาน

คุณจะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายกับคนไทย และต้องแสดงหลักฐานการเงินว่าคุณมีรายได้เดือนละ 40,000 บาท หรือคุณมีเงินในบัญชีไทยเกิน 400,000 บาท เป็นเวลาเกิน 3 เดือนก่อนที่จะทำการขอวีซ่าแต่งงาน
คลิดที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่าเกษียณอายุ

คุณต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ราคาของวีซ่าขึ้นอยู่กับการเงินและวีซ่าเก่าของคุณ
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเกษียณอายุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่าธุรกิจ

วีซ่านี้สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจที่ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในขั้นแรกคุณจะได้รับวีซ่า 3 เดือนเท่านั้นก่อน เนื่องจากคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานก่อนที่วีซ่าธุรกิจจะได้รับการต่อระยะเวลา
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่าพำนักอาศัย

มีอยู่ 3 ตัวเลือกด้วยกันสำหรับวีซ่าพำนักอาศัยนี้
– หากคุณแต่งงานกับคนไทยและมีบุตร, มีรายได้เดือนละ 40,000 บาท หรือ 400,000 บาทในบัญชีธนาคารไทยนานกว่า 3 เดือน ก่อนที่จะขอวีซ่านี้ (วีซ่าอุปการะบุตร)
– ถ้าบุตรหลานของท่านไปที่โรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการยอมรับและมีวีซ่าการศึกษา
– หากคู่สมรสของท่านทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตทำงาน
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าพำนักอาศัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่าการศึกษา

การที่จะได้รับวีซ่าการศึกษาคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 10 ปี และลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาที่เป็นที่รู้จัก วีซ่าการศึกษาส่วนใหญ่จะออกให้โดยคุณเข้าใจว่าคุณกำลังเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมขั้นพื้นฐาน
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่าทั้งหมดออกเป็น single entry และสามารถเปลี่ยนเป็น multiple-entry ได้ที่สำหนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในประเทศไทยชาวต่างชาติที่มีวีซ่าหนึ่งปี จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในทุกๆ 90 วันเพื่อยืนยันที่อยู่ สถานที่ที่คุณสามารถยื่นขอวีซ่าขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณและชนิดของวีซ่าที่คุณต้องการขอ

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: david@legalserviceshuahin.com หรือโทร +66 (0) 81 846 9193